Kooperativa principer

1:a principen

Frivilligt och öppet medlemskap – utan diskriminering avseende kön, social ställning, ras, politisk eller religiös övertygelse.

2:a principen

Demokratisk medlemskontroll. Medlemmarna styr verksamheten och deltar aktivt i fastställande av mål och riktlinjer och i beslutsfattande. Förtroendevalda män och kvinnor är ansvariga inför medlemmarna. Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en röst).

3:e principen

Medlemmarnas ekonomiska deltagande. Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till den kooperativa föreningens kapital och utövar kontroll över det i demokratisk ordning. En del av detta kapital är den kooperativa föreningens gemensamma egendom. Räntan på insatskapitalet är begränsad, om ränta över huvud taget utgår.

4:e principen

Självständighet och oberoende. Kooperativa föreningar är fristående och styrs av medlemmarna. Om de ingår avtal med andra organisationer, inklusive regeringar, eller skaffar externt kapital sker detta på villkor som säkerställer demokratisk medlemskontroll och som vidmakthåller den kooperativa självständigheten.

5:e principen

Utbildning, praktik och information. Kooperativa föreningar erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar och anställda så att de effektivt kan bidra till utvecklingen av föreningarna. De informerar allmänheten – särskilt unga opinionsbildare – om den kooperativa föreningens särart och fördelar.

6:e principen

Samarbete mellan kooperativa föreningar. Kooperativa föreningar tjänar sina medlemmar mest effektivt och stärker den kooperativa rörelsen genom att samarbeta på lokal, nationell samt regional och internationell nivå.

7:e principen

Samhällshänsyn. Kooperativa föreningar arbetar för en hållbar utveckling av sina lokalsamhällen enligt de riktlinjer som godtagits av medlemmarna.

 (Källa: Wikipedia)


 

Kalahari Ekonomisk Förening
Strömsbruksvägen 29
820 95  HARMÅNGER

Öppet:

Mån - Tors kl 10.00 - 18.00

Fredag 10.00 - 16.00

Onsdagar stängt

LÖRDAGSÖPPET

26 oktober

11.00 -16.00

JULMARKNAD

30 november

Boka bord!

 

www.kalaharihgr./n.nu

Tel: 073-827 01 01
Mail: kalaharihgr@live.se

Karta på Eniro

Nyhetsbrev - inte aktivt ännu

Länkar