Ericus

EricuS Ideell förening

Bildades hösten 2014 i syfte att bevara och restaurera Harmånger sockens tiondehärbre.

Föreningens mål är att lokalerna ska fungera för utställningar. seminarier, föreläsningar m. m.

Föreningsmedlemmarna arbetar för att återställa delar av den trädgård som tidigare omgav prästgården där Ericus och Kalahari nu har sin verksamhet.

Ericus Ideell förening har fått sitt namn efter en av de präster som verkat i Harmånger, Eric Agrivillius ( 1673- 1737). Ericus medlemmar forskar om, och dokumenterar Eric Agrivillius spännande liv bl.a. som fältpräst i Karl XII:s Europa.


 

Kalahari Ekonomisk Förening
Strömsbruksvägen 29
820 95  HARMÅNGER

Öppet:

Måndag - Fredag kl 10.00 - 18.00

 

 

 

www.kalaharihgr./n.nu

Tel: 073-827 01 01
Mail: kalaharihgr@live.se

Karta på Eniro

Nyhetsbrev - inte aktivt ännu

Länkar