Ändamål

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas intressen genom att erbjuda arbets- och praktiktillfällen till människor som på något sätt har hamnat utanför arbetsmarknaden. Arbetsuppgifterna ska utformas efter vars och ens förmåga.

Verksamheten skall bedrivas med utgångspunkt från de kooperativa värderingarna om självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet samt erbjuda medlemmarna en social samvaro i en så stressfri miljö som möjligt.


 

Kalahari Ekonomisk Förening
Strömsbruksvägen 29
820 75  HARMÅNGER

Öppet:

Mån - tor kl 10.00 - 18.00

Fedagar kl 10.00 - 16.00

LÖRDAGSÖPPET

24 mars

Reakläder 5:-

Garnrea

"Vår" och "Björk" bomullsgarn  20:-

Våffla och hemgjord glass 25:-

Vi har plockat fram vårkläder!

 

 

 

 

www.kalaharihgr./n.nu

Tel: 073-827 01 01
Mail: kalaharihgr@live.se

Karta på Eniro

Nyhetsbrev - inte aktivt ännu

Länkar